Teaching

Teaching by Vossen & staff members of the Computational Lexicology & Terminology Lab (CLTL):


 • 2016/2017: Core Course General Linguistics, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 2
 • 2016/2017: Subjectivity Mining, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 2
 • 2016/2017: Machine Learning for Linguistic Engineering, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 2
 • 2016/2017: Research design, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 2
 • 2016/2017: Master’s thesis, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 2
 • 2015/2016: Core Course Research: Projects and Theories, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 1
 • 2015/2016: Programming in Python for linguists, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 1
 • 2015/2016: Natural Language Processing Toolkits for Linguistic Engineering, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 1
 • 2015/2016: The Computational Lexicon, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 1
 • 2015/2016: Two optional courses, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 1
 • 2015/2016: Term paper on Linguistic Engineering, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 1
 • 2015/2016: Research design, International Research Master Linguistic Engineering, jaar 1
 • 2015/2016: Annotation by Humans and Machines, Minor Digital Humanities
 • 2015/2016: Taal in context, Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen jaar 1
 • 2015/2016: Taal, media en communicatie,  Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen jaar 1
 • 2015/2016: Informatieverwerking, Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, afstudeerrichting Digitale communicatie en taalanalyse jaar 2
 • 2015/2016: Tutorial van Woord tot Zin, Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, afstudeerrichting Digitale communicatie en taalanalyse jaar 2
 • 2015/2016: Begrijpen en Interpreteren, Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, afstudeerrichting Digitale communicatie en taalanalyse jaar 2
 • 2015/2016: Textmining, bachelor Lifestyle Informatics en bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, jaar 3
 • 2015/2016: Applied Language Technology, Faculteit der Exacte Wetenschappen Artificial Intelligence MSc Research variant Data Analysis
 • 2011/2012: Text Mining, Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschap, jaar 3
 • 2011/2012: Inleiding taalwetenschap, Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschap
 • 2011/2012: Inleiding syntaxis, Premaster Taalwetenschap
 • 2011/2012: Academische vaardigheden Taal en Communicatie C, schriftelijk presenteren, Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschap
 • 2011/2012: Knowledge & Media (mIS)
 • 2011/2012: The Social Web (mIS)
 • 2010/2011: Inleiding Taalwetenschap, Bachelor Taalwetenschap jaar 1
 • 2010/2011: Inleiding Syntaxis, Major Taalwetenschap jaar 1
 • 2010/2011: Nederlands in de etalage, taalverkeer, 1, Bachelor Taalwetenschap
 • 2010/2011: Knowledge & Media (mIS)
 • 2010/2011: Human-Computer Interaction (IMM)
 • 2010/2011: Het Computationele Lexion, Faculteit Exacte Wetenschappen,studenten Taalwetenschap, studenten AI; studenten Taalkunde met interesse in computationele taalkunde en of taaltechnologie jaar 3.