Geen categorie

Online keynote over ChatGTP voor VRI (April 13, 2023)

Keynote voor de Vereniging Register voor Informatici (VRI). Vossen gaat in op de basisprincipes achter Large Language Models en hoe die gebruikt worden als basis voor Deep Learning waarin ze worden gefinetuned voor specifieke taken.Daarnaast wordt ook ingegaan op een specifieke variant GPT die aan de basis ligt van ChatGPT.

https://www.vri.nl/#nieuws. Donderdag 13 april 2023.