NWO-grant 750K for Vossen “Framing Situations in the Dutch Language” in Vrije Competitie Geesteswetenschappen

NWO-grant Vossen for Framing Situations in the Dutch Language / De Nederlandse taal als instrument om verhalen te vertellen

Vrije Competitie, NWO, Geesteswetenschappen, 2018

Piek Vossen heeft een NWO Vrije Competitie subsidie van bijna acht ton binnengehaald met de titel Framing Situations in the Dutch Language / De Nederlandse taal als instrument om verhalen te vertellen. In samenwerking met Antske Fokkens van zijn Computational Lexicology & Terminology Lab (CLTL) en de Universiteit Groningen (Johan Bos en Malvina Nissim) gaan ze in kaart brengen hoe de Nederlandse taal ons in staat stelt om vergelijkbare situaties te ‘framen’ vanuit verschillende perspectieven en gebruikersmotivaties. De manier waarop situaties worden beschreven heet framing. Wij kiezen onze woorden omdat we sommige dingen belangrijk vinden en andere niet, maar ook om ons oordeel, emotie of perspectief over te dragen.

In dit project brengen wij voor het eerst framing in de Nederlandse taal in kaart.Daarvoor worden innovatieve methodes toegepast die gebruikmaken van registraties van gebeurtenissen met daaraan gekoppeld teksten in het Nederlands en andere talen (Engels en Italiaans) die dezelfde of vergelijkbare gebeurtenissen beschrijven vanuit verschillende perspectieven.

Het doel van het project is:

  • 1) het ontwikkelen van een unieke datacollectie van vergelijkbare situaties beschreven door verschillende bronnen in verschillende talen,
  • 2) het beschrijven van de variatie in het framen van die situaties in het Nederlands en in andere talen,
  • 3) het analyseren van de semantische en pragmatische factoren die die variatie zouden kunnen verklaren en
  • 4) het ontwikkelen van automatische annotatie software die frames en rollen kan detecteren in Nederlandse teksten. Het project zal niet alleen kennis en inzicht opleveren in het instrumentarium van de Nederlandse taal over framing, maar ook data met annotaties en een Nederlands lexicon met frames. 

Alle software en data worden publiekelijk als open source beschikbaar gesteld. Dit zal andere onderzoekers en ontwikkelaars in staat stellen om framing in teksten te kunnen detecteren en analyseren voor bijvoorbeeld historisch onderzoek, media analyse of sociologisch onderzoek. Het project zal ook deelnemen aan het multilingual FrameNet project onder leiding van Berkeley University dat onderzoekt in hoeverre framing crosslinguaal en universeel is. Het project, dat onder leiding van de VU staat met Vossen als projectleider, duurt 5 jaar en naast een PostDoc zullen twee PhDs worden aangesteld.

De Vrije Competitie Geesteswetenschappen is bedoeld voor vrij onderzoek dat niet binnen thematische programma’s valt. De projecten moeten bestaan uit minimaal twee door NWO te financieren deelprojecten die antwoorden zoeken op één centrale probleemstelling. Het eindproduct van het project (bijvoorbeeld een boek, een congres of een serie artikelen) moet aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van de deelprojecten.