Keynote on ChatGTP @KNAW (Nov. 30, 2023)

Invited keynote on “ChatGPT, wat doe je eraan? ” at “ChatGPT: een jaar na lancering“, KNAW Trippenhuis, Amsterdam, November 30, 2023.

Het eerste deel van de avond zal gewijd zijn aan de vragen: hoe werken zulke AI-systemen eigenlijk, en wat kun je er zoal mee? Naast al het enthousiasme over de mogelijkheden zijn er ook grote (en terechte) maatschappelijke zorgen gerezen over deze nieuwe technieken. Kunnen we de resultaten van deze systemen eigenlijk wel vertrouwen? Op welke gegevens baseren deze systemen zich, en als die gegevens vooroordelen bevatten, reproduceren de nieuwe systemen deze vooroordelen dan op grote schaal? De tweede helft van de avond is dan ook gewijd aan de vragen: wat gaat er mis met deze nieuwe AI-systemen, en wat kunnen we daar aan doen?