Geen categorie

Invited keynote talk @ CBS-Seminar on Artificial Intelligence and Official Statistics (Nov.23, 2015)

cbslogo2_hires
Vossen geeft een invited keynote talk over NewsReader op het seminar over kunstmatige intelligentie en officiële statistiek, georganiseerd door het CBS in Den Haag op 23 november 2015.

Dit seminar wordt georganiseerd in de context van de jaarlijkse workshop van de High-Level Group on the Modernisation of Statistical Production and Services (HLG-MOS), waarin de internationale statistische gemeenschap werkt aan concrete stappen op het gebied van modernisering van de productie van officiële statistiek. Dit gebeurt onder auspiciën van de Verenigde Naties (UN/ECE) en het CBS is een van de voortrekkers in die gemeenschap.