Invited as Academic Partner of the Centraal Planbureau (2019-2021)

Uitgenodigd om van 2019-2021 academic partner te worden bij de sector Marktordening van het Centraal Planbureau. Met de benoeming van academic partners wil het CPB de banden met de wetenschap versterken. 

Het CPB kent vijf sectoren met elk drie onderzoeksprogramma’s. Ieder CPB-programma heeft een eigen academic partner. Met ingang van 2017 verbreedt het CPB de rol van de academic partners door per sector ook een niet-econoom aan te stellen. Dat doen ze enerzijds om hun disciplinaire ‘economenblik’ te verruimen en anderzijds om hun analyses beter te laten ‘landen’ bij niet-economen. Vossen zal gelet zijn profiel als academic partner goede aansluiting hebben met de sector Marktordening en het programma Wetenschap & Innovatie (dat veel aandacht besteedt aan de economische gevolgen van de verder oprukkende digitalisering van de economie). Ook het pas opgerichte Data Science Team van het CPB is nauw betrokken bij dit programma.