Geen categorie

Honoured to be invited as speaker of the 2018 Dies Natalis VU, October 19, 2018

 

Zeer vereerd uitgenodigd te zijn als spreker van de 2018 DIES NATALIS van de VU, Aula Vrije Universiteit, Amsterdam, Dies Natalis, October 19, 2018, 15.00-17.00 p.m.

“A GIANT LEAP IN COMMUNICATION”

Door cultuur, taal en communicatie kunnen we samenwerken en onze individuele kwaliteiten overstijgen. Betrouwbare informatie is hierbij essentieel. We communiceren zo veel, dat deze informatie moeilijk vindbaar is. De gevolgen overzien we nog maar nauwelijks. Universiteiten en wetenschappers zullen zich moeten herbezinnen op hun rol als leveranciers en bewakers van betrouwbare informatie. 

In de DIES NATALIS vertelt ik hoe ik met mijn onderzoeksgroep zoek naar een oplossing: een internet dat laat zien hoe mensen met elkaar communiceren en waar ze hun waarheid vandaan halen. Dit biedt perspectief op de herkomst en verspreiding van meningen in een samenleving vol informatiebubbels.