Subscribe2 :

Count per Day

  • 15Vistors today:
  • 269123Total visitors:
  • 0Visitors online:

In OC&W Wetenschapsvisie 2025

Wetenschapsvisie 2025 samenvatting hoofdpunten

 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een rapport opgesteld: de Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst. Hierin geven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hun visie op de wetenschappelijke infrastructuur in Nederland. Op pagina 17 wordt Piek Vossen genoemd als voorbeeld van creatief en vernieuwend toponderzoek.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>